;

MUDr. Jiří Štětinský

Jiří působí jako specialista na operace horních a dolních víček, operace odstálých boltců a jiné estetické výkony. Pracuje ve FN Ostrava a v havířovské klinice estetické medicíny PRIMED Clinic.

O Jiřím

MUDr. Jiří Štětinský

Více než 10 let praxe. Člen České lékařské komory.

Jmenuji se Jirka a specializuji se na operace horních i dolních víček, operace odstálých boltců a jiné estetické výkony.

Pracuji v centru popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava a také v havířovské klinice estetické medicíny PRIMED Clinic.

Profesní background

Jak jsem se dostal k plastické chirurgii

V roce 2001 jsem absolvoval LF UP v Olomouci a dále jsem se věnoval, po absolvování všech povinných stáží, popáleným pacientům včetně rekonstrukčních operací v oblasti nejen esteticky exponovaných tělesných lokalizací. V roce 2021 jsem získal atestaci z plastické chirurgie.

Jaká je má pozice v PRIMED clinic?

Na klinice estetické medicíny se specializuji na operace v místním znecitlivění, konkrétně na operace horních a dolních očních víček, korekce odstálých boltců, botoxové výplně či výplně kyselinou hyaluronovou. Dalším specialistům pak asistuji u celého spektra operací včetně velkých výkonů v celkové anestezii jako jsou plastiky břicha, zvětšení prsou či modelace prsou.

Vzdělání a praxe

Absolvent LF UP Olomouc v roce 2001
Atestace z chirurgie I.st v roce 2004
Atestace z popáleninové medicíny v roce 2010
Postgraduální studium na LF UP se zaměřením na využití laserového záření v medicíně v letech 2012-2017
Atestace v oboru plastická chirurgie v roce 2021
Stáže na klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, na oddělení plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava

Další chirurgové