;

SOUTĚŽE O OPERACI OČNÍCH VÍČEK

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží o plastickou operaci očních víček (dále jen „soutěž o víčka“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn.

Soutěž o víčka se řídí Rámcovými pravidly soutěží, k nimž však doplňuje následující povinnosti účastníka soutěže (dále jen „soutěžící“):

 1. Soutěžící, který se stane výhercem soutěže, je povinen natočit krátká 1 minutová videa a nafotit fotografii obličeje.
  • Obsahem videí bude stručný popis, jak se pacientovi daří, jak postupuje hojení, jak dodržuje doporučený postoperační režim a péči. Videa výherce natočí (pokud možno) před bílým pozadím (stěnou).
  • Fotografie výherce pořídí vždy z obou boků a zepředu, pokud možno před bílým pozadím (stěnou).
 2. Videa a fotografie je výherce povinen natočit/nafotit v tyto dny:
  • 1 den před operací a poté každý den po operaci až do vyndání stehů (celkem 7 dnů),
  • 14 dnů po operaci,
  • 1 měsíc po operaci,
  • 3 měsíce po operaci.
 3. Tato videa a fotografie bude výherce průběžně zasílat na emailovou adresu info@primed.clinic.
 4. Tato videa a fotografie mohou být bez uvedení jména a bez označení uveřejněny na sociálních sítích PRIMED Clinic.

 

Ve Frýdku-Místku dne 27.12.2019